Hvorfor ikke hedre flyvertbloggerne?

OK… enten må det ha blitt begått en kjempetabbe et eller annet sted, eller så er det bare et faktum – at flyvertbloggerne, rettere sagt meg, ikke er funnet god(e) nok for Vixen Blog...