I luften

Utdanningskurset starter 6. mai, og det vil ikke bli noen innlegg i denne kategorien før jeg faktisk er – ja…. i luften. Foreløpig kan du følge det som skjer på bakken.

Fra og med 6. mai vil det også selvfølgelig bli publisert innlegg i kategorien Kursing.